Πολιτική προστασίας δεδομένων

Το παρόν περιγράφει την πολιτική της «εταιρείας» σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει από τους χρήστες των σελίδων της .

1. Τήρηση αρχείου Προσωπικών Δεδομένων

Κατά την επίσκεψη σας στις σελίδες της εταιρείας και κατά την χρήση των υπηρεσιών της είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης κλπ.) ή να παρέχετε έγγραφα ταυτοποίησης (αστυνομικό δελτίο ταυτότητας, διαβατήριο), προκειμένου να ενεργοποιηθούν αντίστοιχες υπηρεσίες (πληρωμές, badges, newsletters, διαγωνισμοί chats, Web2SMS κλπ.) για λογαριασμό σας αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας, στην οποία έχετε ήδη ρητά συγκατατεθεί, ώστε να σας ενημερώνουμε για νέα προϊόντα και υπηρεσίες μας.

Διευκρινίζεται ότι η «εταιρεία» δεν διαθέτει δημόσια προσβάσιμο κατάλογο ηλεκτρονικών διευθύνσεων των συνδρομητών της. Ως εκ τούτου, τα τυχόν προσωπικά δεδομένα (π.χ. ονόματα πρόσβασης, κλπ) που εμφανίζονται οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου της «εταιρείας» προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις των Ν. 2472/97 και Ν. 3471/06 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. H «εταιρεία» ενεργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και στοχεύει στην καλύτερη εφαρμογή της ορθής πρακτικής σε ότι αφορά το Internet. Τα προσωπικά σας στοιχεία τηρούνται με ασφάλεια για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία της «εταιρείας» και διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σας σχέσης με την «εταιρεία». Όταν πρόκειται για στοιχεία ατόμων που δεν έχουν ακόμα εγγραφεί σε κάποια υπηρεσία, αλλά έχουν συμμετάσχει κατά καιρούς σε άλλες on-line δραστηριότητες (π.χ. σε διαγωνισμούς), τα στοιχεία τους διατηρούνται για όσο χρόνο απαιτείται για τη διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης της συγκεκριμένης δραστηριότητας.

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στην «εταιρεία» χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτή, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης ή για στατιστικούς λόγους. Αποδέκτες στοιχείων του Αρχείου, δύνανται να είναι εταιρίες που ενδεχομένως μεσολαβούν για την προώθηση, υποστήριξη και εξυπηρέτηση της συναλλακτικής σχέσης και μόνο για τον σκοπό της παροχής των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή την τυχόν παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας που έχει ζητήσει ο χρήστης. Στοιχεία του αρχείου κοινοποιούνται επίσης στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο Χρήστης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν οι διατάξεις των Ν. 2472/1997 και Ν. 3471/06 για τα προσωπικά δεδομένα.

2. Χρήση cookies

Η «εταιρεία» (η ίδια ή/και σε συνεργασία με τρίτες εταιρείες εξειδικευμένες προς τούτο) συλλέγει πληροφορίες για την κίνηση του παρόντος διαδικτυακού τόπου με σκοπό την καταμέτρηση των επισκεπτών, την εξαγωγή στατιστικών και την βελτίωση της λειτουργικότητας του, ενδεικτικά μέσω της χρήσης cookies, web beacons κλπ. Κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε επίσκεψής στον διαδικτυακό τόπο οι σελίδες τις οποίες ο χρήστης επισκέπτεται, μαζί με τα cookies που αυτές τυχόν περιέχουν ενδέχεται να «φορτώνονται» στον υπολογιστή του χρήστη. Τα cookies είναι κείμενα-αρχεία μέσω των οποίων ο server αναγνωρίζει τον υπολογιστή του επισκέπτη του διαδικτυακού τόπου. Τα cookies αυτά αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη μόνο προκειμένου να επιτευχθεί η διενέργεια ή η διευκόλυνση της διαβίβασης της επικοινωνίας μέσω του δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή όταν αυτό είναι αναγκαίο για την παροχή υπηρεσίας την οποία ο χρήστης έχει ζητήσει. Ο χρήστης της υπηρεσίας μπορεί να ρυθμίσει τον περιηγητή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμιά περίπτωση.)

3. Παροχή πληροφοριών

Κατά καιρούς θα σας παρέχουμε πληροφορίες για άλλες υπηρεσίες και προϊόντα της «εταιρείας» στις οποίες μπορείτε να εγγραφείτε και να χρησιμοποιήσετε. Σας προσφέρουμε επίσης τη δυνατότητα να συμμετάσχετε σε έρευνες που διεξάγονται από την «εταιρεία» ή τις συνεργαζόμενες εταιρίες, οι οποίες εξετάζουν την αποτελεσματικότητα και την απήχηση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

3.1. Οι πληροφορίες και οι φωτογραφίες των χρηστών και των keepers  

Ως πληροφορίες ορίζονται όλες οι πληροφορίες και τα υλικά, όπως οι φωτογραφίες, που παρέχουν στο Keeppet  οι χρήστες και οι keepers για την εγγραφή τους και την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας και φροντίδας κατοικίδιων ζώων. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθότητα και την ενημέρωση των πληροφοριών και το Keeppet  ενεργεί ως παθητικός αγωγός για την online διανομή και δημοσίευση των Πληροφοριών σας. 

Το Keeppet θα έχει απόλυτη ελευθερία στον τρόπο που θα επιλέγει να παρουσιάζει ή να χρησιμοποιεί τις Πληροφορίες σας σε σχέση με το Site, και σύμφωνα με τους όρους που περιλαμβάνονται στην Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων του. 

Ως μέρος του Site, το Keeppet  περιστασιακά μοιράζεται φωτογραφίες ζώων από φιλοξενία ή κατοικίδιων ζώων των χρηστών του με άλλους χρήστες του Site και το κοινό. Συμφωνείτε ότι το Keeppet έχει το δικαίωμα να δημοσιεύσει κατά βούληση αυτές τις φωτογραφίες στο Site και σε άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) όπως το Facebook, Twitter, Pinterest, και παρόμοια sites καθώς και να τις χρησιμοποιήσει κατά βούληση σε προωθητικό και διαφημιστικό υλικό για τις υπηρεσίες του. 

4. Σχόλια και περιεχόμενο χρηστών 

Το περιεχόμενο που μπορούν να δημοσιεύσουν στο keeppet.gr οι χρήστες, όπως κείμενα, εικόνες και video - ή links προς άλλα Websites είναι εξ αρχής - και παραμένει και κατόπιν της δημοσίευσής του - στην αποκλειστική ευθύνη του χρήστη που το καταχώρησε. Οι χρήστες κατανοούν και αποδέχονται ότι το keeppet διατηρεί το δικαίωμα να απομακρύνει εκ των υστέρων οποιοδήποτε περιεχόμενο έχει δημοσιευτεί από τον χρήστη.

Οι χρήστες κατανοούν και αποδέχονται ότι χρησιμοποιώντας τις σελίδες και τις υπηρεσίες του keeppet μπορεί να εκτεθούν σε περιεχόμενο προσβλητικό, ανήθικο ή παράνομο. Επίσης κατανοούν και αποδέχονται ότι το keeppet δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο που έχει δημοσιευθεί από χρήστες.

Οι χρήστες κατανοούν και συμφωνούν ότι έχουν τις παρακάτω υποχρεώσεις σχετικά με το περιεχόμενο που δημοσιεύουν στο site:

Να μην είναι παράνομο, προσβλητικό, υβριστικό, δυσφημιστικό ή ρατσιστικό.

Να μην παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα τρίτων.

Να μην παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα.

Να μην συνιστά ποινικό αδίκημα με οποιοδήποτε τρόπο.

Να είναι σύμφωνο με την υπάρχουσα εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία.

Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης αντιληφθεί περιεχόμενο αντίθετο με τα παραπάνω, το keeppet τον ενθαρρύνει να επικοινωνήσει με την εταιρεία προκειμένου να το αναφέρει. Το περιεχόμενο το οποίο θα υποδειχθεί με τον τρόπο αυτό θα ελεγχθεί και, αν κριθεί αναγκαίο, θα απομακρυνθεί.

Η αξιολόγηση του περιεχομένου που έχει δημοσιευθεί από τους χρήστες καθώς και η χρήση αυτού σαν πληροφορία είναι αποκλειστική υπευθυνότητα του χρήστη και το keeppet δεν μπορεί να θεωρηθεί ως υπεύθυνο για την ορθότητα και τη χρησιμότητά του.

Δήλωση απορρήτου

FaLang translation system by Faboba

Μάθε τα νέα μας!