Ο παρών διαδικτυακός τόπος αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας Keeppet (εφεξής «η εταιρεία»). Η έδρα της «εταιρείας» βρίσκεται στην Αθήνα.

Η «εταιρεία» μέσω της πλατφόρμας Keeppet και των συνδεδεμένων με αυτήν ιστοσελίδων (www.keeppet.gr), εφεξής εξής «πλατφόρμα Keeppet», προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους χρήσης τους οποίους ο χρήστης των σελίδων του διαδικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών του μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.

Η διαδικτυακή πλατφόρμα Keeppet συνδέει ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς με φιλόζωους ιδιώτες οι οποίοι επιθυμούν να φιλοξενούν τα ζώα στο σπίτι τους και να προσφέρουν επιπλέον υπηρεσίες φροντίδας ζώων.

Μέσω της «πλατφόρμας» οι ιδιώτες που παρέχουν υπηρεσίες Φιλοξενίας σε κατοικίδια ζώα, στο εξής “Keepers” μπορούν να δημιουργούν προφίλ για τις υπηρεσίες που προσφέρουν και οι ιδιοκτήτες των ζώων, στο εξής «χρήστες» μπορούν να πλοηγούνται στην πλατφόρμα, να ενημερώνονται και να κάνουν κράτηση των υπηρεσιών που προσφέρει. Το Keeppet δεν συμμετέχει με κανέναν τρόπο στη συμφωνία που συνάπτουν οι Keepers και οι χρήστες. Οι χρήστες συμβάλλονται απευθείας με τους Keepers για τις υπηρεσίες που επιλέγουν. Το Keeppet δεν έχει κανέναν έλεγχο ή ευθύνη για τη συμπεριφορά των Keepers, των χρηστών, των ζώων ή οποιουδήποτε τρίτου κάνει χρήση της πλατφόρμας και αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης.

1. Πώς δουλεύει το Keeppet 

Η πλατφόρμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να δημιουργηθούν προφίλ παροχής υπηρεσιών Φιλοξενίας και άλλων υπηρεσιών φροντίδας για κατοικίδια ζώα από τους Keepers και να πραγματοποιηθεί ανάθεση τέτοιων υπηρεσιών από ενδιαφερόμενους ιδιώτες. 

Οποιοσδήποτε μπορεί να πλοηγηθεί στο Keeppet και να δει τα προφίλ που δημοσιεύονται, ωστόσο για να κάνει κράτηση υπηρεσιών σε ένα προφίλ ή για να δημοσιεύσει ένα προφίλ πρέπει να δημιουργήσει λογαριασμό στο Keeppet.

Όπως αναφέρεται παραπάνω το Keeppet παρέχει μια διαδικτυακή πλατφόρμα και τη σχετική τεχνολογία για Keepers και χρήστες ώστε να γνωρίζονται διαδικτυακά και να κάνουν κράτηση υπηρεσιών Φιλοξενίας και άλλης φροντίδας από τους Keepers. To Keeppet δεν παρέχει υπηρεσίες σχετικές με ζώα και οι ευθύνες του περιορίζονται στην παροχή διαθεσιμότητας της πλατφόρμας.

Το Keeppet δεν έχει τη δυνατότητα και δεν ελέγχει το περιεχόμενο των προφίλ των Keepers ούτε την παροχή, την ποιότητα, τις συνθήκες, την καταλληλότητα ή τη νομιμότητα των υπηρεσιών Φιλοξενίας και φροντίδας κατοικίδιων ζώων από τους χρήστες του. Το Keeppet δεν είναι υπεύθυνο και απορρίπτει οποιαδήποτε ευθύνη ή αίτημα σχετίζεται με τα όσα αναγράφονται στα προφίλ Keepers για τις υπηρεσίες Φιλοξενίας και φροντίδας κατοικίδιων ζώων. 

Συνεπώς, η επιλογή και κράτηση οποιασδήποτε υπηρεσίας Φιλοξενίας και φροντίδας κατοικίδιων ζώων γίνεται με ιδία ευθύνη των χρηστών του Keeppet.

2. Όροι και Κανονισμοί για Keepers 

Προκειμένου να παρέχετε υπηρεσίες Φιλοξενίας ζώων συντροφιάς μέσω της Πλατφόρμας, θα πρέπει να συμπληρώσετε τη φόρμα εγγραφής που υπάρχει στο διαδίκτυο και να δημιουργήσετε έναν πλήρη λογαριασμό (εφεξής «Προφίλ») ως Keeper.

Με την εγγραφή, την αποστολή των στοιχείων σας και τη δημιουργία ενός προφίλ δίνετε την άδειά σας στο Keeppet προκειμένου να προχωρήσει σε διαδικασία επαλήθευσης για λόγους ασφάλειας για τις πληροφορίες που χρησιμοποιήσατε μέσω διαδικτύου.

Επομένως εγγυάστε ότι οι πληροφορίες που παρέχετε στο Keeppet είναι αληθινές, αξιόπιστες και σωστές. Επιπλέον ότι θα φροντίσετε να ενημερώσετε το Keeppet σε περίπτωση που θα υπάρξουν αλλαγές στις πληροφορίες αυτές.

Με την ολοκλήρωση και την αποστολή της διαδικτυακής εγγραφής μέσω της φόρμας στην Πλατφόρμα, θα σας αποσταλεί ένα ηλεκτρονικό μήνυμα αλληλογραφίας (Εφεξής «Ηλεκτρονικό Μήνυμα Επιβεβαίωσης») στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που χρησιμοποιήσατε κατά τη διάρκεια της εγγραφής σας. Αυτό το Ηλεκτρονικό Μήνυμα Επιβεβαίωσης θα περιέχει πληροφορίες σχετικά με το πώς να ενεργοποιήσετε τον προφίλ σας. Για την ενεργοποίηση του προφίλ σας θα πρέπει να επιβεβαιώσετε και τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου δίνοντας τον κωδικό επιβεβαίωσης που σας έχει σταλεί με γραπτό μήνυμα για τη διαδικασία της εγγραφής σας στην πλατφόρμα. Με την εγγραφή σας συμφωνείτε με τους Όρους και Προϋποθέσεις και με την Πολιτική Απορρήτου.

Οφείλετε να διατηρήσετε τις πληροφορίες εγγραφής σας στην Πλατφόρμα (Εφεξής «Πληροφορίες Εισόδου») εμπιστευτικές και ασφαλείς. Με την επιφύλαξη οποιουδήποτε δικαιώματος και ένδικου μέσου που είναι διαθέσιμα στο Keeppet, το Keeppet διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιήσει τις Πληροφορίες Εισόδου σας και να αναστείλει την πρόσβασή σας στην Πλατφόρμα στην περίπτωση που το Keeppet έχει κάποιο λόγο να πιστεύει ότι έχετε παραβιάσει κάποια από τις διατάξεις που ορίζονται στο παρόν κείμενο.

Μόνο με την εγγραφή σας ως Keeper και εφόσον αποδέχεστε τους όρους και κανονισμούς, η πλατφόρμα θα σας παρέχει Υπηρεσίες, όπως αυτές που περιγράφονται παρακάτω.

Πέραν των προϋποθέσεων εγγραφής που περιγράφονται στο Τμήμα 2.1. του παρόντος εγγράφου αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η εγγραφή ως Keeper ενδέχεται να περιλαμβάνει και κάποιες πρόσθετες διαδικασίες επιβεβαίωσης.

2.1. Υπηρεσίες Keeppet για Keepers 

Οι Υπηρεσίες Keeppet προς τους Keepers θα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 • τη δυνατότητα δημιουργίας μιας σελίδας Προφίλ (περιλαμβανόμενης και μιας εικόνας), στην οποία μπορούν να έχουν πρόσβαση οι χρήστες, 
 • τη δυνατότητα διαμόρφωσης του Προφίλ με την προσθήκη πληροφοριών για εμπειρίες και επιλογές,
 • τη δυνατότητα απάντησης σε αιτήματα από χρήστες,
 • τη δυνατότητα εκπλήρωσης συγκεκριμένων κριτηρίων, αλλά και την παρακολούθηση Εκπαίδευσης, όπως υποδεικνύονται στην Πλατφόρμα κατά καιρούς, προκειμένου να λάβετε ειδικά σήματα για το προφίλ σας όπως τα Keep for a Good Cause & Super Keeper,
 • τη δυνατότητα δημοσίευσης σχολίων και βαθμολογίων για χρήστες,
 • οποιαδήποτε άλλα χαρακτηριστικά και λειτουργίες των Υπηρεσιών που παρέχει το Keeppet σε εσάς κατά καιρούς.

2.2. Προφίλ Keeper

Εγγυάστε ότι είστε ο πάροχος των Υπηρεσιών που έχετε δημοσιεύσει στο Προφίλ σας.

Πρέπει να διασφαλίσετε ότι το Προφίλ σας περιέχει έστω τις παρακάτω ελάχιστες δυνατές πληροφορίες:

 • πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητά σας,
 • πληροφορίες σχετικά με τον χώρο και τις συνθήκες που προσφέρετε, 
 • μια περιγραφή για τις Υπηρεσίες σας και τα ενδιαφέροντά σας,
 • σχετικό φωτογραφικό υλικό.

2.2.1. Πρόσθετες υποχρεώσεις Keeper

Επιλέγοντας να γίνετε Keeper, επιπροσθέτως προς τις γενικές σας υποχρεώσεις ως Χρήστης αυτών των Όρων, συμφωνείτε ότι όλες οι πληροφορίες που αναρτάτε ο ίδιος-α σε ένα Προφίλ Keeper, η προετοιμασία και η παροχή Υπηρεσιών προς χρήστες μέσω της Πλατφόρμας, πρέπει:

 • να είστε ακριβείς, σωστοί και ενημερωμένοι,
 • να παρέχετε όλη τη λογική φροντίδα με τρόπο που να είναι συνεπής με τα πρότυπα της υπηρεσίας που προσφέρετε,
 • να μην παραβιάζετε κανένα εφαρμοστέο νόμο ή κανονιστική απαίτηση, συμπεριλαμβανομένης της άσκησης των κανόνων υγιεινής κατά την Φιλοξενία των κατοικίδιων ζώων,
 • να μην ενεργείτε με τρόπο παραπλανητικό, ή να έρχεστε σε αντιπαράθεση με οποιονδήποτε τρόπο με όλους τους καταναλωτές, με νόμους με αντικείμενο την ασφάλεια και φύλαξη των ζώων, την ασφάλεια και το ηλεκτρονικό εμπόριο, 
 • να μην ενεργείτε άσεμνα, και δυσφημιστικά ή κατά την λογική κρίση του Keeppet να θεωρείστε επιθετικός-η και/ή ανάρμοστος-η.

Για τη χρήση των Υπηρεσιών Keeppet οφείλετε:

 • Να διατηρείτε ασφαλείς και εμπιστευτικές όλες τις πληροφορίες ανά πάσα στιγμή, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, επικοινωνίες και συνομιλίες ανάμεσα σε εσάς και τους χρήστες και όλων των πληροφοριών που σχετίζονται με τη διαδικασία των Αιτημάτων.
 • Να μην αποκαλύπτετε στοιχεία επικοινωνίας σας όπως τηλέφωνο, mail, λογαριασμούς μέσων κοινωνικής δικτύωσης πριν επιβεβαιωθεί η κράτηση μέσω της διαδικασίας που ορίζει η πλατφόρμα.
 • Να μην ζητάτε από τους Ιδιοκτήτες να σας δώσουν στοιχεία επικοινωνίας τους.
 • Να διατηρείτε προσωπική τη χρήση των Υπηρεσιών Keeppet. 
 • Να ενημερώνετε άμεσα το Keeppet σε περίπτωση που έχετε λόγους να θεωρείτε ή να υποψιάζεστε ότι ένας Keeper ή ένας χρήστης έχουν παραβιάσει οποιονδήποτε από τους Όρους.

Κάθε Keeper οφείλει να ενημερώνει τη διαθεσιμότητά του. Ασυνέπεια στις απαντήσεις ή οι συχνές απορρίψεις σε αίτηματα Ιδιοκτητών μπορεί να οδηγήσουν σε απενεργοποίηση του προφίλ του Keeper, προσωρινή ή οριστική.

Επιπλέον, αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι το Keeppet, διατηρεί στη δική του απόλυτη ευχέρεια τη δυνατότητα να διαγράψει το Προφίλ σας από την Πλατφόρμα όταν κάποια πληροφορία που έχετε μεταφορτώσει ή κάποια άλλη ενέργεια δεν ανταποκρίνονται πλέον στα πρότυπα, τα οποία απαιτεί από τους Keepers στην Πλατφόρμα, ύστερα από γραπτή ειδοποίηση σε εσάς.

3. Όροι και Κανονισμοί για χρήστες 

Με την εγγραφή σας ως χρήστης και δεδομένης της αποδοχής σας αυτών των όρων και κανονισμών, το Keeppet θα σας παρέχει Υπηρεσίες αναζήτησης Keepers όπως αυτές αναφέρονται στην Πλατφόρμα και στο παρόν τμήμα.
Θεωρείστε χρήστης εάν πραγματοποιείτε Αιτήματα μέσω της Πλατφόρμας.

3.1. Υπηρεσίες χρήστη

Οι Υπηρεσίες για χρήστη θα περιλαμβάνουν τα παρακάτω:

 • Τη δυνατότητα να δημιουργήσετε μια σελίδα Προφίλ. 
 • Τη δυνατότητα να αναζητήσετε Keepers που έχουν εγγραφεί στην Πλατφόρμα, και να αποστείλετε Αιτήματα ή Μηνύματα Φιλοξενίας ή άλλων υπηρεσιών φροντίδας. 
 • Τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε με Keepers χρησιμοποιώντας την Πλατφόρμα.
 • Τη δυνατότητα να κάνετε σχόλια και να βαθμολογείτε τον Keeper. 

Αποδέχεστε και συμφωνείτε πως όλα τα Αιτήματα και τα Μηνύματα Φιλοξενίας υπόκεινται σε διαδικασία αποδοχής από τους Keepers. Το συμβόλαιο ολοκλήρωσης ενός Αιτήματος ή Μηνύματος Φιλοξενίας πραγματοποιείται ανάμεσα σε εσάς και στον Keeper, το οποίο θα σχηματιστεί όταν θα έχετε λάβει τέτοια αποδοχή. Το Keeppet δεν είναι υπεύθυνο για τις ενέργειες οποιουδήποτε από τα δύο μέρη του συμβολαίου και επίσης το Keeppet δεν εγγυάται ότι θα εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις του κάθε μέρους, όπως ορίζονται από το συμβόλαιο.

3.1.2. Επιπλέον Υποχρεώσεις χρήστη

Οφείλετε ανά πάσα στιγμή να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες Keeppet και την Πλατφόρμα σύμφωνα με αυτούς του Όρους. Πιο συγκεκριμένα, όλο το περιεχόμενο και το υλικό το οποίο μεταφορτώνετε στο Προφίλ ή που χρησιμοποιείται προκειμένου να σχηματίσετε το Προφίλ σας, θα πρέπει να ακολουθεί τους όρους που σχετίζονται με τις Υποβολές Χρήστη, όπως ορίζονται στο τμήμα Α των Όρων του παρόντος κειμένου.

Ως χρήστης, είστε υπεύθυνος:

 • Για την εξακρίβωση της ταυτότητας οποιουδήποτε Keeper.
 • Για την επαλήθευση οποιασδήποτε συναλλαγής, την οποία οφείλετε να γνωρίζετε ότι ενδέχεται να μεταβάλλεται κατά καιρούς και η οποία θα οριστεί κατά την απόλυτη κρίση του Keeper. 
 • Να εξασφαλίζετε ότι διαθέτετε επαρκείς πληροφορίες που να σχετίζονται με οποιοδήποτε κίνδυνο υγείας και ασφάλειας του/των κατοικιδίου/ων σας, συμπεριλαμβανόμενης της εξακρίβωσης για το αν ο Keeper διαθέτει την υποδομή για να φιλοξενήσει το ζώο σας, ώστε οποιοδήποτε σχόλιο ή βαθμολόγηση του κάθε Keeper να είναι δίκαιο, ειλικρινές και λογικό.
 • Για την επιβεβαίωση των πληροφοριών που παρέχονται από τον Keeper.

Για τη χρήση των Υπηρεσιών Keeppet οφείλετε:

 • Να μην παρέχετε πληροφορίες (συμπεριλαμβανόμενου του Προφίλ σας) οι οποίες γνωρίζετε ότι είναι ανακριβείς, λανθασμένες, ατελείς, ψευδείς ή είναι είτε θα μπορούσαν να θεωρηθούν διαστρέβλωση των γεγονότων.
 • Να μην αποκαλύπτετε στοιχεία επικοινωνίας σας όπως τηλέφωνο, mail, λογαριασμούς μέσων κοινωνικής δικτύωσης, διεύθυνση πριν επιβεβαιωθεί η κράτηση μέσω της διαδικασίας που ορίζει η πλατφόρμα.
  ΤΕΛΙΚΑ, ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΕ ΝΑ ΔΙΝΕΤΕ ΕΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ: ΜΟΛΙΣ ΕΠΙΣΗΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΙΑ ΚΡΑΤΗΣΗ, ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ Η ΙΔΙΑ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΤΟΥΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ. 
 • Να μην ζητάτε από τους Keepers να σας δώσουν στοιχεία επικοινωνίας τους πριν επιβεβαιωθεί η κράτηση.
 • Να ενημερώνετε άμεσα το Keeppet σε περίπτωση που έχετε κάποιο λόγο να πιστεύετε ή να υποψιάζεστε ότι ένας Keeper ή κάποιος άλλος χρήστης έχει παραβιάσει κάποιον Όρο που περιγράφεται στο τμήμα Α ή όταν ένα Προφίλ Keeper δεν είναι αυθεντικό ή είναι λανθασμένο ή είναι ανακριβές και/ή ατελές.

Αν εσείς, ως χρήστης, κάνετε μία κράτηση για υπηρεσίες Φιλοξενίας και φροντίδας του ζώου σας και στη συνέχεια δεν παραλάβετε το ζώο σας μέσα σε 7 μέρες μετά την λήξη της περιόδου ισχύος της κράτησής σας (ή μέσα στο διάστημα που ορίζει η νομοθεσία για την εγκατάλειψη ζώων), συμφωνείτε ότι o Keeper ενδέχεται, χωρίς να υποχρεούται, με δική του διακριτική ευχέρεια, να ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές και να τους παραδώσει το ζώο σας.

Συμφωνείτε ότι θα είστε υπεύθυνος και θα αποζημιώσετε το Keeppet για όλα τα κόστη και ζημίες σε μια τέτοια περίπτωση και αναγνωρίζετε ότι θα είστε υπόλογος σε τυχόν νομικές επιπτώσεις που μπορεί να απορρέουν από τη νομοθεσία για την εγκατάλειψη ζώων.

Η παροχή υπηρεσιών Φιλοξενίας σε σπίτι καθώς και άλλες υπηρεσίες φροντίδας προς ζώα, δεν είναι κατάλληλες για όλα τα ζώα, ειδικά για ζώα που δεν είναι κοινωνικοποιημένα και είναι επιθετικά. Αναγνωρίζετε ότι αποτελεί αποκλειστικά δική σας ευθύνη ως χρήστης να αποφασίσετε αν οι υπηρεσίες Φιλοξενίας ταιριάζουν στο ζώο σας και να επιλέξετε με προσοχή τον Keeper που θα σας τις παρέχει. Παρά το γεγονός ότι κάποιοι Keepers μπορεί να λαμβάνουν θετικές κριτικές ή σχόλια για τις υπηρεσίες τους από την πλατφόρμα ή από άλλους χρήστες, το Keeppet δεν παρέχει εγγυήσεις για την ποιότητα και την ασφάλεια των υπηρεσιών που προσφέρουν οι Keepers καθώς και για τις οικίες των Keepers. Το Keeppet δε λαμβάνει μέρος σε καμία συμφωνία ή συναλλαγή μεταξύ του ιδιοκτήτη και των Keepers και ως εκ τούτου δεν μπορεί να πιστοποιήσει ή να βεβαιώσει κατά κανέναν τρόπο τους ισχυρισμούς των Keepers (συμπεριλαμβανομένων τυχόν ιατρικών γνώσεων και πιστοποιητικών). Επιπλέον εξαρτάται αποκλειστικά από τους ιδιοκτήτες των ζώων να μοιραστούν όλες τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν σε θέματα υγείας του ζώου τους, αλλεργίες ή οτιδήποτε άλλο, πριν αναθέσουν στον Keeper υπηρεσίες Φιλοξενίας ή φροντίδας του ζώου τους.

4. Οικονομική πολιτική 

Το Keeppet χρησιμοποιεί υπηρεσίες διαχείρισης πληρωμών από τρίτους προκειμένου να επεξεργαστεί τις πληρωμές σας. Το Keeppet συνεργάζεται με την Leetchi Corp SA, Ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος με έδρα το Λουξεμβούργο, αδειοδοτημένο από την αρμόδια ρυθμιστική αρχή ( CSSF) της Ε .Ε., που παρέχει υπηρεσίες για την έκδοση, χρήση και διαχείριση ηλεκτρονικών πληρωμών. Αυτές οι υπηρεσίες παρέχονται στην Πλατφόρμα για τη μεταφορά των χρημάτων της πληρωμής για την παροχή υπηρεσιών Φιλοξενίας ζώων από τους χρήστες προς τους Keepers. Με την εγγραφή σας στο Keeppet (τόσο ως Keeper όσο και ως χρήστης), συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους Όρους και Προϋποθέσεις της πλατφόρμας για την πραγματοποίηση πληρωμών, όπως περιγράφονται αναλυτικά στους Όρους Χρήσης της Leetchi Corp SA (https://www.mangopay.com/terms/PSP/PSP_MANGOPAY_EN.pdf). Ως Keeper μπορείτε να καθορίσετε την αμοιβή σας και τους όρους παροχής των υπηρεσιών σας μέσα στις παραμέτρους που σας επιτρέπει η πλατφόρμα. Ως Keeper συμφωνείτε να παρακρατά το Keeppet προμήθεια 15% από την αμοιβή σας σε κάθε κράτηση που αναλαμβάνετε. Ως Keeper συμφωνείτε και βεβαιώνετε ότι η πρώτη και όλες οι τυχόν μελλοντικές κρατήσεις με έναν πελάτη από το Keeppet θα γίνονται μέσω της πλατφόρμας. Η ανταλλαγή προσωπικών στοιχείων χωρίς να έχει προηγηθεί τελική κράτηση από τον χρήστη, απαγορεύεται. Η μη συμμόρφωση με αυτήν την πολιτική έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό του Keeper και του χρήστη από τη χρήση της πλατφόρμας και των υπηρεσιών του Keeppet. 

Ως χρήστης μπορείτε να Στείλετε Μήνυμα σε έναν Keeper για να κλείσετε υπηρεσίες Φιλοξενίας και φροντίδας για το ζώο σας μέσω του Keeppet. Ο Keeper θα έχει στη διάθεσή του 24 ώρες προκειμένου να ανταποκριθεί στην κράτηση. Εφόσον ο Keeper κάνει Προέγκριση, ο ιδιοκτήτης θα έχει 48 ώρες για να ολοκληρώσει την πληρωμή και το ποσό της κράτησης να χρεωθεί οριστικά στην τραπεζική κάρτα του χρήστη. Στο τελικό ποσό που θα κληθεί να πληρώσει ο ιδιοκτήτης θα προστεθεί ένα ευρώ ανά κράτηση (ανεξαρτήτως αριθμού διανυκτερεύσεων) που αντιστοιχεί στα έξοδα διαχείρισης του Keeppet. Σε περίπτωση ακύρωσης επιβεβαιωμένης Φιλοξενίας εφαρμόζονται οι χρεώσεις που περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 4.2. του παρόντος.

Το Keeppet θα μεταφέρει την πληρωμή στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει υποδείξει ο Keeper (μείον την προμήθεια του Keeppet). 

Επιβάρυνση ώρας παραλαβής

Ο Ιδιοκτήτης όταν ολοκληρώνει την κράτηση πρέπει υποχρεωτικά να επιλέξει ένα από τα παρακάτω: 
α) Θα παραλάβω το κατοικίδιό μου πριν τις 14:00 → μηδενική έξτρα χρέωση (παραμένει ως έχει).
β) Θα παραλάβω το κατοικίδιό μου μεταξύ 14:00 και 18:00→ αυτόματη χρέωση +40% της γενικής τιμής.
γ) Θα παραλάβω το κατοικίδιό μου μετά τις 18:00 → αυτόματη χρέωση +60% της γενικής τιμής.

Όταν γίνει η κράτηση o Keeper ενημερώνεται μέσω mail για την επιλογή του Ιδιοκτήτη ώστε οι 2 πλευρές να συννεννοηθούν. για την ακριβή ώρα παράδοσης.

4.1. Χρεώσεις και πληρωμές

Όλες οι πληρωμές από χρήστες που εκτελούνται μέσω της Πλατφόρμας πραγματοποιούνται μέσω της Leetchi Corp SA, καταβάλλοντας στους Keepers: τα χρήματα που λαμβάνονται από τους χρήστες αναφορικά με το Αίτημα («Κόστος Κράτησης»), ο Keeper λαμβάνει το ποσό της συνολικής αμοιβής του μείον την προμήθεια υπηρεσιών του Keeppet. Οφείλετε να καταβάλετε όλες τις άλλες χρεώσεις και τέλη που θα σας κοινοποιηθούν κατά τη διαδικασία εγγραφής Keeper («Χρεώσεις»). Οι Χρεώσεις πρέπει να καταβάλλονται σύμφωνα με τους όρους πληρωμής που σας έχουν γίνει γνωστές κατά τη διαδικασία της εγγραφής. Οι Χρεώσεις δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. (VAT) και άλλους φόρους πώλησης, οι οποίοι θα πρέπει να καταβάλλονται επιπρόσθετα, όπου αυτό απαιτείται. Ενδέχεται να αλλάξουμε την Προμήθεια και/ή τις Χρεώσεις ανά πάσα στιγμή ειδοποιώντας σας γραπτώς, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή μέσω της χρήσης της Πλατφόρμας. Η συνέχιση της χρήσης
της Πλατφόρμας, αφού έχει προηγηθεί σχετική ειδοποίηση, θα θεωρείται αυτόματα αποδοχή της νέας Προμήθειας και/ή Χρεώσεων από εσάς. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τις αλλαγές στην Προμήθεια και/ή τις Χρεώσεις, μπορείτε να τερματίσετε τη συμφωνία μαζί μας, ειδοποιώντας μας σχετικά γραπτώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

4.2. Ακυρώσεις και Επιστροφή Χρημάτων

Ο Ιδιοκτήτης μπορεί να ακυρώσει και να πάρει πίσω τα χρήματά του έως και 48 ώρες πριν την έναρξη της φιλοξενίας. Μετά ισχύει η ενιαία πολιτική ακύρωσης. Κάθε Ακύρωση βαρύνεται από επιπλέον κρατήσεις ύψους 1,62 ευρώ που είναι το κόστος διαχείρισης της πλατφόρμας και του refund. 

Ενιαία πολιτική ακύρωσης: Αν κάποιος Ιδιοκτήτης ακυρώσει 48 ώρες ή λιγότερο πριν την ημέρα έναρξης της κράτησης (στις 10:00πμ) χρεώνεται το 50% για τις πρώτες 6 μέρες της κράτησης και παίρνει πίσω τα χρήματά του για τις υπόλοιπες. Κάθε ακύρωση βαρύνεται από επιπλέον κρατήσεις ύψους 1,62 ευρώ που είναι το κόστος διαχείρισης της πλατφόρμας και του refund.

Επιστροφή χρημάτων μετά τις 48 ώρες μπορεί να γίνει μόνο σε έκτακτες περιστάσεις που ορίζονται από το Keeppet, μετά από αξιολόγηση του περιστατικού από την ομάδα διαχείρισης, πριν γίνει η Ακύρωση. Η πολιτική ακύρωσης εφαρμόζεται αυτόματα με την Ακύρωση και είναι μη αναστρέψιμη.

Αποστολή αιτήματος ή μηνύματος κράτησης σε Keeper σημαίνει ότι αποδέχεστε το κόστος κράτησης αλλά και την ενιαία πολιτική ακύρωσης και επιστροφής χρημάτων.

4.2.1. Διαδικασία επιστροφής χρημάτων

Στην περίπτωση που ο Keeper ακυρώσει με δική του ευθύνη την υπηρεσία κράτησης, ο χρήστης θα λάβει ως επιστροφή στην πιστωτική του το σύνολο του ποσού που είχε καταβάλλει για την κράτηση, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα (συνήθως 2-3 εργάσιμες μέρες).

Σε κάθε περίπτωση ακύρωσης, ο χρήστης θα επιβαρυνθεί με το διαχειριστικό κόστος της ηλεκτρονικής πληρωμής (0,62 λεπτά) καθώς και το κόστος διαχείρισης της πλατφόρμας (1 ευρώ ανά κράτηση), όπως ορίζεται από τους Όρους και Προϋποθέσεις της πλατφόρμας. 

Οι δωρεές προς τις φιλοζωϊκές οργανώσεις τόσο από τον χρήστη όσο και από τον Keeper θεωρούνται οριστικές και δεν επιστρέφονται σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησης, είτε η ακύρωση γίνει από την πλευρά του χρήστη είτε η ακύρωση γίνει από την πλευρά του Keeper. 

Αν η Φιλοξενία του ζώου ακυρώθηκε λόγω παραβίασης της Πολιτικής Απορρήτου και των Όρων Χρήσης του Keeppet, δεν θα λάβετε αποζημίωση. 

Στην περίπτωση της πρώτης κράτησης μεταξύ χρήστη και Keeper, μπορούν τα δύο μέρη να πραγματοποιήσουν συνάντηση γνωριμίας πριν τη Φιλοξενία (meet ‘n’ greet) ώστε να γνωρίσει το κατοικίδιο του ιδιοκτήτη τον Keeper. Αν το αποτέλεσμα αυτής της γνωριμίας είναι η απόφαση να μην πραγματοποιηθεί η Φιλοξενία, οποιαδήποτε πλευρά μπορεί να ακυρώσει την κράτηση και η αμοιβή του Keeper θα επιστραφεί εξολοκλήρου στον χρήστη, μείον τα διαχειριστικά κόστη της εταιρείας. 

Οι ακυρώσεις από τους Keepers εξετάζονται με αυστηρότητα. Κάθε ακύρωση από πλευράς Keeper θα αξιολογείται από την εταιρεία προκειμένου να αποφασιστεί αν θα έχει ως αποτέλεσμα την απενεργοποίηση ή και ακύρωση του λογαριασμού του. Η αξιολόγηση θα γίνεται ανά περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη και τις περιστάσεις έκτακτης ανάγκης. Οι Keepers οφείλουν εξαρχής να αποδέχονται μόνο τις κρατήσεις που μπορούν να εξυπηρετήσουν. 

5. Κτηνιατρική Κάλυψη

Το Keeppet παρέχει δωρεάν κτηνιατρική κάλυψη στους ιδιοκτήτες ζώων που κάνουν χρήση της πλατφόρμας. Η κτηνιατρική κάλυψη αφορά μόνο τα ζώα που βρίσκονται σε Φιλοξενία που έχει πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας. Η ως άνω κάλυψη παρέχεται δωρεάν, εφόσον παραστεί ανάγκη, ΜΟΝΟ κατά τη διάρκεια της Φιλοξενίας.

Ο Keeper που φιλοξενεί το ζώο έχει την ευθύνη να παρατηρήσει και να αξιολογήσει κατά πόσο το ζώο χρειάζεται κτηνιατρική φροντίδα και οφείλει πριν καλέσει την υπηρεσία δωρεάν κτηνιατρικής κάλυψης του Keeppet, να ενημερώσει τον ιδιοκτήτη του ζώου και να πάρει οδηγίες. 

Το Keeppet συνεργάζεται με την Click to Vet, την πρώτη ελληνική πλατφόρμα Τηλεκτηνιατρικής, η οποία προσφέρει στους Keepers πρόσβαση σε κτηνίατρο 24/7 για κάθε περίπτωση ανάγκης και ηλεκτρονική συνταγή για άμεση χορήγηση αγωγής και θεραπείας σε όποιο περιστατικό χρειάζεται.

Οι Keepers υποχρεούνται να κάνουν δωρεάν εγκατάσταση και εγγραφή στο app της Click to Vet και αν χρειαστεί να έρθουν σε επικοινωνία με κτηνίατρο κλείνουν ηλεκτρονικά ραντεβού. Η χρήση της Click to Vet είναι δωρεάν αποκλειστικά για τους Keepers και τα φιλοξενούμενα μέσω Keeppet κατοικίδια, με τη χρήση ειδικού κωδικού. 

Η κτηνιατρική κάλυψη της Click to Vet για τα μέλη του Keeppet αφορά όλες τις κρατήσεις (σε εξέλιξη ή επιβεβαιωμένες) από 24 Δεκεμβρίου 2023 και στο εξής για δεσποζόμενα ζώα. Εξαιρείται η χρήση της Click to Vet για ζώα που φιλοξενούνται μέσω Keeppet σε συνεργασία με φιλοζωικές οργανώσεις (αδέσποτα ζώα προς υιοθεσία). Σε περίπτωση χρήσης του ειδικού κωδικού κτηνιατρικής κάλυψης για περιστατικό που δεν φιλοξενείται μέσω Keeppet, ο χρήστης θα κληθεί να αποζημιώσει το Keeppet για τα κόστη της συνεδρίας. Παράλληλα, το προφίλ του στο Keeppet θα απενεργοποιηθεί οριστικά. Μόλις τελειώσει η εξέταση, ο Keeper υποχρεούνται να στείλει στο Keeppet το ιστορικό στον Ιδιοκτήτη και στο Keeppet, στο Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Σε περίπτωση που το ζώο πρέπει να επισκεφθεί κτηνίατρο στην περιοχή που διαμένει ο Keeper, αναλαμβάνει ο Keeper να το μεταφέρει άμεσα στον κοντινότερο σε αυτόν κτηνίατρο προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Για οποιαδήποτε κτηνιατρική υπηρεσία προς το ζώο, θα ενημερώνεται ο Ιδιοκτήτης του ζώου και θα αναλαμβάνει ο ίδιος το κόστος σε συμφωνία με τον κτηνίατρο, εφόσον το επιθυμεί. Το Keeppet δεν υποχρεούται να καλύψει άλλες υπηρεσίες εκτός από τις προαναφερθείσες και ουδεμία ευθύνη φέρει στην περίπτωση που ο Ιδιοκτήτης του ζώου δεν μεριμνήσει να του παρασχεθούν εγκαίρως περαιτέρω κτηνιατρικές υπηρεσίες. 

Η Keeppet αποποιείται και αρνείται ρητά κάθε ευθύνη τους έναντι των Keepers ή/και των κηδεμόνων των ζώων που αυτοί φιλοξενούν, αναφορικά με:

- κάθε τραυματισμό, βλάβη, επιδείνωση της υγείας ή θάνατο ζώου που συνδέεται με οποιοδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, με τη χρήση της Εφαρμογής, το περιεχόμενο αυτής ή με τις παρεχόμενες στην Εφαρμογή υπηρεσίες,

- την ακολούθηση των οδηγιών του κτηνιάτρου από την πλευρά των Keepers ή/και των κηδεμόνων των ζώων,

- τη μη επαρκή ενημέρωση του κηδεμόνα του κατοικιδίου από τους Keepers για το περιστατικό.

Ο Ιδιοκτήτης οφείλει να παρατηρήσει την κατάσταση του ζώου του κατά την παραλαβή του από τον Keeper. Πρόβλημα υγείας που προκύψει ή διαπιστωθεί μετά από τη Φιλοξενία δεν είναι δυνατόν να καλυφθεί κτηνιατρικά από το Keeppet (αλλά συνιστά λόγο αρνητικής αξιολόγησης προς τον Keeper).

6. Ευθύνη

Εφόσον συμφωνείτε να παρέχετε υπηρεσίες Φιλοξενίας και φροντίδας κατοικίδιων ζώων στο σπίτι σας ως Keeper στους χρήστες, αναλαμβάνετε ρητά τον κίνδυνο για τυχόν ζημιές, συμπεριλαμβανομένων των ζημιών στην ιδιοκτησία σας ή σωματικών βλαβών, που εσείς ή κάποιος άλλος στην κατοικία σας μπορεί να υποστεί. Είναι αποκλειστική ευθύνη των Keepers να πάρουν αποφάσεις που είναι προς το καλύτερο συμφέρον των ίδιων και των κατοικίδιων ζώων τους. Συνιστάται έντονα όλοι οι Keepers να προγραμματίζετε μια συνάντηση γνωριμίας «Meet - n - Greet" με όλα τα ζώα και τους ιδιοκτήτες τους πριν προσφέρετε υπηρεσίες Φιλοξενίας ή άλλης φροντίδας για τον περιορισμό όσο το δυνατόν περισσότερων κινδύνων.

Σε περίπτωση που συμφωνείτε να είστε Keeper (ακόμη και αν έχετε παιδιά κάτω των 18 ετών στο σπίτι σας), αποδέχεστε και αναγνωρίζετε τα εξής:

Συμφωνείτε ότι εσείς και τα παιδιά/ παιδί/σύντροφος/σύζυγος/συγκάτοικος εθελοντικά αποδέχονται να φιλοξενήσουν ή να φροντίσουν ένα ζώο που ανήκει σε τρίτο, στο σπίτι σας ή σε κάποια άλλη τοποθεσία. Αναλαμβάνετε εξ ονόματος του εαυτού σας ή / και των παιδιών/ παιδιού/ συντρόφου/συζύγου/συγκάτοικου, την ευθύνη για κάθε κίνδυνο τραυματισμού, θανάτου ή αναπηρίας σε εσάς ή / και τα παιδιά / παιδί/ σύντροφο/σύζυγο/συγκάτοικο που μπορεί να προκύψουν από τη Φιλοξενία ή φροντίδα αυτού του ζώου, ή οποιαδήποτε ζημία, απώλεια ή βλάβη στην προσωπικότητα ή την προσωπική περιουσία που εσείς ή / και τα παιδιά / παιδί/ σύντροφος/σύζυγος/συγκάτοικο μπορεί να υποστεί. Αντιλαμβάνεστε τους εγγενείς κίνδυνους που ενέχει η Φιλοξενία ή φροντίδα αυτού του ζώου σε εσάς ή / και τα παιδιά / παιδί/ σύντροφο/σύζυγο/συγκάτοικο και το σπίτι σας.

Αποδέχεστε ότι η Εταιρεία δεν προσφέρει ιατρική ασφαλιστική κάλυψη για σωματικές βλάβες ή τραυματισμούς που μπορεί να προκύψουν από τη Φιλοξενία ενός κατοικίδιου. Η Εταιρεία δεν θα προσφέρει καμία χρηματική αποζημίωση για ιατρικές υπηρεσίες, μεταφορικά ή απώλεια εισοδήματος που ενδέχεται να προκύψουν από έναν τραυματισμό. Συμφωνείτε ότι αναλαμβάνετε πλήρη ευθύνη για οποιοδήποτε τρίτο άτομο εισέλθει στο σπίτι σας και αποδέχεστε ότι η Εταιρεία δεν προσφέρει ιατρική ασφαλιστική κάλυψη για σωματικές βλάβες ή τραυματισμούς στους επισκέπτες ανεξάρτητα από τη σχέση που τους συνδέει μαζί σας.

6.1. Υλικές Ζημιές από φιλοξενούμενα ζώα 

Ως Keeper, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η Εταιρεία καθώς και ο Ιδιοκτήτης του φιλοξενούμενου κατοικίδιου δεν έχουν καμία ευθύνη να σας αποζημιώσουν για οποιαδήποτε υλική ζημιά μπορεί να προκαλέσει το φιλοξενούμενο κατοικίδιο στην περιουσία σας και συμφωνείτε ότι δεν θα απαιτήσετε, σε περίπτωση υλικής ζημιάς από το ζώο, οποιαδήποτε αποζημίωση από την Εταιρεία ή και τον ιδιοκτήτη του φιλοξενούμενου κατοικίδιου. 

6.2. Πρόσθετη Εξαίρεση Εγγυήσεων για Keepers 

Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι το Keeppet σας παρέχει μόνο την ευκολία να παρέχετε υπηρεσίες Φιλοξενίας και φροντίδας κατοικίδιων ζώων ως Keeper. Το Keeppet δεν εγγυάται ότι θα βρείτε χρήστες ή πως θα επιτύχετε γενικότερα οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα.

Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι η χρήση και η εξάρτησή σας αναφορικά με οποιαδήποτε πληροφορία που υπάρχει στην Πλατφόρμα θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με δική σας ευθύνη και από μέρους μας δεν θα θεωρηθούμε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημιά και απώλεια που μπορεί να προκληθεί ως αποτέλεσμα ή σε σχέση με τη χρήση από εσάς και την εξάρτησή σας για τέτοιες πληροφορίες. 

Έχετε την υποχρέωση να διεξάγετε τη δική σας έρευνα και να διασφαλίσετε ότι θα συμμορφωθείτε με τις απαιτήσεις που ισχύουν για εσάς. Το Keeppet δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνο για οποιαδήποτε δική σας αποτυχία να συμμορφωθείτε με οποιονδήποτε σχετικό νόμο και κανονισμό, που ενδέχεται να ισχύει στην περίπτωσή σας κατά τη χρήση της Πλατφόρμας μέσω της Πλατφόρμας.

Το Keeppet παρέχει τις Υπηρεσίες του αποκλειστικά για να σας συνδέσει εσάς, τους Keepers, με τους χρήστες που ενδέχεται να στείλουν Αιτήματα σε εσάς. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την επικοινωνία και επακόλουθες συναλλαγές με χρήστες (συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιοριζόμενων μόνο των όρων).

 Εσείς, οι Keepers συνεπώς, αποζημιώνετε το Keeppet πλήρως σε περίπτωση απαιτήσεων για απώλειες, ζημιές, χρηματικό κόστος, αξιώσεις και έξοδα με τα οποία θα επιβαρυνθεί το Keeppet (συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιοριζόμενων μόνο σε τέτοιες απώλειες και ζημιές που θα προκληθούν στο Keeppet αναφορικά με ασθένειες, νόσους ή θανάτους οποιουδήποτε ζώου, που θα μπορούσαν να προκύψουν από ή σε σχέση με τις ενέργειές σας ή παραλήψεις κατά τη χρήση της Πλατφόρμας), που προέρχονται από ή σε σχέση με οποιαδήποτε συναλλαγή στην Πλατφόρμα.

6.3. Πρόσθετη Εξαίρεση Εγγυήσεων για Χρήστες 

Αποδέχεστε ότι συμφωνείτε ότι οι Υπηρεσίες που παρέχονται από το Keeppet περιορίζονται στο να προσφέρουν σε εσάς ένα φόρουμ προκειμένου να επιχειρήσετε να επικοινωνήσετε με Keepers. Όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας, το Keeppet δεν εγγυάται:

ότι θα βρείτε Υπηρεσίες κατάλληλες για το προσωπικές σας απαιτήσεις αναφορικά με το ζώο σας, 

την κατάσταση κάθε Keeper ή ότι συμμορφώνεται σε οποιοδήποτε πρότυπο ποιότητας,

τις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται από τον Keeper

ότι τα Προφίλ των Keepers είναι αυθεντικά,

ότι οι πληροφορίες και τα έγγραφα που εμφανίζονται στο Προφίλ του Keeper είναι αυθεντικά, έγκυρα, ακριβή ή αλλιώς πλήρη,

σχετικά με την ταυτότητα των Keepers που χρησιμοποιούν την Πλατφόρμα.

Ειδικά για την περίπτωση του House Visit, που αφορά την επίσκεψη στο σπίτι του Ιδιοκτήτη για τη φροντίδα του κατοικιδίου του, ο Keeper εγγυάται ότι θα έχει διακριτική παρουσία στον χώρο και θα παραμείνει μόνο όσο απαιτεί η αποστολή του: η μέριμνα των κατοικιδίων ή/και των φυτών. Κατά τη διάρκεια κάθε επίσκεψης συνίσταται ο Keeper να κάνει βιντεοκλήση με τον Ιδιοκτήτη, ώστε να υπάρχει συμφωνία ότι το σπίτι και το περιεχόμενό του βρίσκονται στην προ της επισκέψεως κατάσταση. Το Keeppet δεν φέρει ευθύνη για καταστροφές που πιθανώς προκληθούν στο χώρο κατά την επίσκεψή του Keeper καθώς και για οποιαδήποτε συμπεριφορά του μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημιές ή απώλειες. Κατ’ επέκταση, δεν είναι υπεύθυνο να αποζημιώσει τον Ιδιοκτήτη σε μια τέτοια περίπτωση.

Ως χρήστης, εγγυάστε ότι θα χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες της πλατφόρμας μόνο για προσωπική σας κατανάλωση και όχι για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό, συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμό και της μεταπώλησης των Υπηρεσιών αυτών.

Το Keeppet δεν είναι υπεύθυνο σε καμία περίπτωση για την ποιότητα ή για την παροχή οποιασδήποτε Υπηρεσίας από τους Keepers. Οι Υπηρεσίες παρέχονται από τους Keepers σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ενδέχεται να συμφωνηθούν ανάμεσα σε εσάς και τον Keeper.

Στην περίπτωση που θα προκύψει κάποια διαφωνία ανάμεσα σε εσάς και οποιονδήποτε Keeper συμφωνείτε ότι το Keeppet δεν είναι υπεύθυνο για οτιδήποτε (συμπεριλαμβανόμενης αλλά όχι περιοριζόμενης μόνο σε οποιαδήποτε ζημιά ή τραυματισμό) που θα υποστείτε εσείς ή το ζώο σας κατά τη διαδικασία και αποδεσμεύετε και θεωρείτε ανεύθυνο το Keeppet για οτιδήποτε ενδέχεται να υποστείτε ή για οποιαδήποτε ευθύνη που σχετίζεται με την εν λόγω διαφορά.

Σχόλια και άλλο υλικό που δημοσιοποιείται στην Πλατφόρμα ή που παρέχεται από το Keeppet δεν έχουν σκοπό να χρησιμοποιηθούν ως συμβουλές που μπορεί κάποιος να εμπιστευτεί. Επομένως το Keeppet αποποιείται κάθε ευθύνης από την εμπιστοσύνη που μπορεί να επιδείξει κάποιος Χρήστης της Πλατφόρμας ή κάποιος ο οποίος μπορεί να ενημερωθεί για το περιεχόμενό της. Επιπλέον, η ευθύνη αναφορικά με τις αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση πληροφορίες, υποδείξεις και συμβουλές οι οποίες σας δίνονται από το Keeppet πρέπει να παραμένει αποκλειστικά προσωπική, σε εσάς.

Το Keeppet δεν επιθυμεί με κανέναν τρόπο να συμμετάσχει, ούτε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για οποιαδήποτε επικοινωνία, συναλλαγή, συνάντηση, διευθέτηση ή σχέση ανάμεσα σε εσάς και άλλους Χρήστες. Συνεπώς το Keeppet σας συστήνει να πάρετε όλες τις απαιτούμενες προφυλάξεις όταν επικοινωνείτε με άλλους, συναναστρέφεστε κοινωνικά και μετέχετε σε κοινωνικές συγκεντρώσεις ή συναντήσεις, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμούς των συναλλαγών με άλλους Χρήστες.

6.4. Επαφή Έκτακτης Ανάγκης

Οι χρήστες θα πρέπει να δώσουν στον Keeper και το Keeppet τα στοιχεία επικοινωνίας ενός έμπιστου προσώπου τους, που θα αποτελεί την Επαφή Έκτακτης Ανάγκης σε περίπτωση που προκύψει έκτακτη ανάγκη και ο Keeper δεν κατορθώσει μετά από εύλογες προσπάθειες να έρθει σε επαφή με τον ίδιο τον χρήστη. Στην περίπτωση αυτή, η Επαφή Έκτακτης Ανάγκης έχει την εντολή του χρήστη να ενεργήσει εκ μέρους του για το φιλοξενούμενο κατοικίδιο. Ο χρήστης θα πρέπει να φροντίσει ώστε να δώσει τα ορθά στοιχεία επικοινωνίας για την Επαφή Έκτακτης Ανάγκης καθώς και να ενημερώσει το πρόσωπο εμπιστοσύνης του για την ευθύνη που αναλαμβάνει. 

7. Παράπονα και Τερματισμός 

Εάν επιθυμείτε να υποβάλλετε ένα παράπονο σχετικά με κάποιον άλλο Χρήστη για παραβίαση οποιουδήποτε από τους παρόντες Όρους, μπορείτε να το πραγματοποιήσετε χρησιμοποιώντας τη φόρμα «Επικοινωνήστε Μαζί Μας», που υπάρχει διαθέσιμη στην Πλατφόρμα. Το Keeppet θα καταβάλλει εύλογες προσπάθειες προκειμένου να απαντήσει στα παράπονά σας μέσα σε ένα λογικό χρονικό διάστημα και να πραγματοποιήσει λογικές ενέργειες που θεωρεί πρέπουσες, προκειμένου να επιλύσει ή να διορθώσει το ζήτημα που προκαλεί τα παράπονα.

Το Keeppet ενδέχεται να αναστείλει ή να τερματίσει τη χρήση των Υπηρεσιών και/ή της Πλατφόρμας εάν:

οποιοσδήποτε τρίτος πάροχος δικτύων επικοινωνίας του Keeppet σταματήσει να διαθέτει τις υπηρεσίες του στο Keeppet για οποιονδήποτε λόγο,

το Keeppet πιστεύει ότι εσείς ή κάποιος, ο οποίος χρησιμοποιεί τα στοιχεία εισόδου σας στην Πλατφόρμα έχει αποτύχει να ανταποκριθεί με έναν ή περισσότερους από τους παρόντες Όρους,

τo Keeppet διαπιστώσει ότι έχετε δώσει ή ζητήσει στοιχεία επικοινωνίας όπως τηλέφωνο, mail, λογαριασμούς μέσων κοινωνικής δικτύωσης, διεύθυνση πριν επιβεβαιωθεί η κράτηση μέσω της διαδικασίας που ορίζει η πλατφόρμα,

το Keeppet κρίνει ότι το προφίλ σας ως Keeper ή χρήστη υπονομεύει τις αξίες φιλοζωίας με βάση τις οποίες δημιουργήθηκε η πλατφόρμα ή δυσφημεί τις υπηρεσίες που παρέχει (αυτό μπορεί να συμβεί και σε περίπτωση αρνητικής αξιολόγησης από την πλευρά Keeper ή χρήστη, εφόσον επιβεβαιωθεί ότι είναι δίκαιη),

το Keeppet πιστεύει ότι πραγματοποιείται δόλια χρήση, κακή χρήση ή κατάχρηση των Υπηρεσιών,

το Keeppet πιστεύει ότι έχετε δώσει λάθος, ανακριβείς ή παραπλανητικές πληροφορίες.

το προφίλ του Keeper δεν είναι πλήρες με τα απαραίτητα στοιχεία (επιβεβαιωμένος αριθμός τηλεφώνου, ενεργοποίηση προφίλ στην Click to vet),

το Keeppet δεν μπορεί να έρθει σε επικοινωνία με τον Keeper στο mail και το τηλέφωνο που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του στο Keeppet.

Με τον τερματισμό, η πρόσβασή σας στην Πλατφόρμα να πάψει να υφίσταται και το Keeppet έχει το δικαίωμα να διαγράψει το Προφίλ σας.

8. Πνευματικά Δικαιώματα 

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου (λ.χ. προγράμματα, πληροφορίες, δεδομένα) και των Υπηρεσιών της πλατφόρμας Keeppet που έχουν εισαχθεί ή θα εισαχθούν στους συνδεδεμένων με αυτήν διαδικτυακούς τόπους (www.keeppet.gr, www.keeppet.com.cy) από την «εταιρεία» προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στην «εταιρεία» ή στον εκάστοτε δικαιούχο τους, διατίθενται δε στους επισκέπτες του αυστηρά για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την «εταιρεία» ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα της «εταιρείας»ή τρίτων μερών, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον δικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβασή ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο της πλατφόρμας και των συνδεδεμένων με αυτήν διαδικτυακών τόπων (www.keeppet.gr) συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, διακριτικά γνωρίσματα και κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της «εταιρείας» και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να "φορτωθεί", να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου και συνεπώς απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα τους του περιεχομένου του δικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της «εταιρείας» ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Η «εταιρεία» καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στο δικτυακό τόπο να είναι κατά το δυνατόν ακριβή και αληθή, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για την αξιοπιστία, πληρότητα ή επικαιρότητα τους.

Η «εταιρεία» παρέχει το περιεχόμενο (λ.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις,) τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω της πλατφόρμας "ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΧΟΥΝ" και χωρίς κανενός είδους εκπροσώπηση, έγκριση ή έγγραφη εγγύηση, διατυπωμένη ή υποτιθέμενη, εξυπακουόμενων των εγγυήσεων ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας, απαραβίαστου συμβατότητας, ασφάλειας και ακρίβειας. Σε καμία περίπτωση η «εταιρεία» δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και με την αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και με τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον παρόντα δικτυακό τόπο αποτελούν μία προσφορά προς τον χρήστη και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του διαδικτύου και δε δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή/και συμβουλές ή/και προτροπές, ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προτροπή ή αποτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων.

Η «εταιρεία» δεν φέρει οποιαδήποτε υποχρέωση ελέγχου των πληροφοριών που παρέχονται από τους χρήστες, είτε είναι και είναι διαθέσιμες από το σύστημά της. Μπορεί να βρείτε πληροφορίες από άλλον προβαλλόμενο που ενδεχομένως είναι δυσάρεστες, επιβλαβείς, ανακριβείς, ή παραπλανητικές. Η χρήση κάθε μεταδιδόμενης από την πλατφόρμα μας πληροφορίας γίνεται με αποκλειστική δική σας ευθύνη. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τις με προσοχή, την κοινή λογική και κάνετε ασφαλείς εμπορικές συναλλαγές όταν χρησιμοποιείτε πληροφορίες του δικτυακού μας τόπου. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη ότι υπάρχουν επίσης κίνδυνοι να κάνετε συναλλαγή με ανήλικους ή ανθρώπους με παραπλανητικά στοιχεία, ή που δεν νομιμοποιούνται να εκπροσωπούν τα από αυτούς φερόμενα ως εκπροσωπούμενα νομικά πρόσωπα, των οποίων την ταυτότητα, την ακρίβεια των δηλώσεων και τις προθέσεις με κανένα τρόπο δεν ελέγχουμε ή εξασφαλίζουμε.

Συνεπώς, οι χρήστες των διαδικτυακών τόπων www.keeppet.gr, www.keeppet.com.cy, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών. Στην πλατφόρμα της «εταιρείας» ενδέχεται να συμπεριλαμβάνονται ή συμπεριληφθούν στο μέλλον διαφημίσεις κάθε μορφής. Οι ήδη υπάρχουσες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στην πλατφόρμα της «εταιρείας» υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο. Ο χρήστης των υπηρεσιών της πλατφόρμας και των συνδεδεμένων με αυτήν διαδικτυακών τόπων (www.keeppet.gr) κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των σελίδων/υπηρεσιών παρέχεται «όπως είναι» και η «εταιρεία» αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σχετικής με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιωνδήποτε δεδομένων (data) των χρηστών ή/και οποιουδήποτε περιεχομένου προσωπικών σελίδων/υπηρεσιών.

Ο χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες της πλατφόρμας και των συνδεδεμένων με αυτήν διαδικτυακών τόπων (www.keeppet.gr) και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχείς υπηρεσιών διαδικτύου, χρέωση χρόνου παραμονής στο διαδικτύου). Ο χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών. Επίσης, ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες της πλατφόρμας.

Η χρήση της πλατφόρμας πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο χρήστης υποχρεούται να χρησιμοποιεί την πλατφόρμα σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ' αυτόν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών της «εταιρείας».

Η πλατφόρμα ενδέχεται να εμπεριέχει παραπομπές σε δικτυακούς τόπους τρίτων και η «εταιρεία» δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών καθώς και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη. H «εταιρεία» δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω "δεσμών", hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η «εταιρεία» σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Η «εταιρεία» καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του Δικτύου της, δεν εγγυάται όμως ότι οι λειτουργίες της πλατφόρμας και των συνδεδεμένων με αυτήν διαδικτυακών τόπων (www.keeppet.gr) ή των servers θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία.

Για οποιαδήποτε διαφορά έχετε με έναν ή περισσότερους προβαλλόμενους, τρίτους συναλλασσόμενους ή χρήστες ρητώς απαλλάσσετε την «εταιρεία» (και τους ανώτερους υπαλλήλους, τους διευθυντές, τους πράκτορες, τους υπαλλήλους και προστηθέντες μας και κάθε εν γένει πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό μας) από οποιαδήποτε τυχόν αξίωση, απαίτηση και ζημία θετική ή/και αποθετική κάθε είδους και φύσης, γνωστή ή/και άγνωστη, μελλοντική ή γεγενημένη, ακόμη και αν αυτή δεν μπορεί να προβλεφθεί ρητά, που τυχόν προκύψει σε κάθε περίπτωση με τέτοιου είδους διαφορά και από την εν γένει χρήση της πλατφόρμας μας.

Η «εταιρεία» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω της πλατφόρμας.

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η «εταιρεία» δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του παρόντος δικτυακού τόπου στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία. Τα περιεχόμενα του  της πλατφόρμας και των συνδεδεμένων με αυτήν διαδικτυακών τόπων (www.keeppet.gr) παρέχονται ως έχουν, χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, η εταιρεία αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Η «εταιρεία» δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης η εταιρεία δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών/μελών, δεν περιέχουν "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά. Η εταιρεία δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση η εταιρεία.

Η επίσκεψη και χρήση της πλατφόρμας και των συνδεδεμένων με αυτήν διαδικτυακών τόπων (www.keeppet.gr) προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων και η χρήση των Υπηρεσιών της εταιρείας προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Γενικών Όρων παροχής Υπηρεσιών της εταιρείας, όπως αυτοί εμφανίζονται στις αντίστοιχες Υπηρεσίες.

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της πλατφόρμας, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της εταιρείας και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Σε περίπτωση επίλυση διαφοράς που ανακύψει σε σχέση με τους παρόντες όρους αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

FaLang translation system by Faboba

Μάθε τα νέα μας!